บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าทุกประเภท ทุกขนาด ติดตั้งรื้อถอน และ การให้บริการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน เกี่ยวกับ Motor, Generator, Pump, Turbine และงานไฟฟ้าทั้งระบบ เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี มีประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญสำหรับงานทุกชนิดทุกยี่ห้อ บริการทางด้าน Mechanic, Balance, Modify, Repair และ การผลิตชิ้นส่วนอะไหล่หรือชิ้นส่วนสำคัญของชิ้นงานที่ได้มาตรฐาน ด้วยทีมงาน Onsite แบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงในการติดตั้ง รื้อถอน และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Do you need help?

Professional Services
and Maintenance

การบริการ และ ซ่อมบำรุง

GENERATOR AND TURBINE  Service

GENERATOR AND TURBINE Service

ให้บริการด้านการซ่อมบำรุงและงานด้าน วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหมุน

MOTOR  SERVICE

MOTOR SERVICE

บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ELECTRICAL  SERVICE

ELECTRICAL SERVICE

บริการระบบไฟฟ้า เช่น งานด้านการ ติดตั้งอุปกรณ์, งานทดสอบอุปกรณ์

SURFACE TECHNOLOGY  SERVICE

SURFACE TECHNOLOGY SERVICE

ให้บริการงานด้าน Surface Technology (Thermal Spray Coating)

ENERGY SOLUTIONS  SERVICE

ENERGY SOLUTIONS SERVICE

ที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน

Join Our Team

Become one with professional team
send you CV today!!