ติดต่อเรา

บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

โทร : 0-3868-5381, 0-3868-5507
แฟกซ์ : 0-3868-5949
Email : sales@uservices-thailand.comMotor Division

01 HEAD

ติดต่อ: Mr.Bunjerd
โทร: 081-852-1945
อีเมล์: bunjerd@uservices-thailand.com

02 ศูนย์บริการ ระยอง

ติดต่อ: Mr.Prasert
โทร: 081-312-6807
อีเมล์: prasert@uservices-thailand.com

03 ศูนย์บริการ ชลบุรี

ติดต่อ: Mr.Paiwan
โทร: 093-916-1980
อีเมล์: paiwan@uservices-thailand.com

04 ศูนย์บริการ มหาชัย

ติดต่อ: Mrs.Rachata
โทร: 081-860-9745
อีเมล์: rachata@uservices-thailand.com

05 ศูนย์บริการ ปราจีนบุรี

ติดต่อ: Mr.Palawud
โทร: 087-667-0088
อีเมล์: palawud@uservices-thailand.com

ติดต่อ: Mr.Manit
โทร: 081-644-7289
อีเมล์: manit@uservices-thailand.com

06 ศูนย์บริการ สระบุรี, สุราษฎร์ธานี

ติดต่อ: Mr.Palawud
โทร: 087-667-0088
อีเมล์: palawud@uservices-thailand.com

07 ศูนย์บริการ ขอนแก่น

ติดต่อ: Mr.Supachai
โทร: 082-714-1845
อีเมล์: supachai@uservices-thailand.com

ELECTRICAL DIVISION

HEAD

ติดต่อ: Mr.Palawud
โทร: 087-667-0088
อีเมล์: palawud@uservices-thailand.com

GENERATOR & TURBINE DIVISION

HEAD

ติดต่อ: Mr.Thuanchai
โทร: 081-068-1997
อีเมล์: thuanchai@uservices-thailand.com

 

SURFACE TECHNOLOGY DIVISION

HEAD

ติดต่อ: Mr.Somnuk
โทร: 081-919-3788
อีเมล์: somnuk@uservices-thailand.com

ติดต่อ: Mr.Chainarong
โทร: 092-492-8271
อีเมล์: chainarong@uservices-thailand.com

ENERGY SOLUTION DIVISION

HEAD

ติดต่อ: Mr.Burin
โทร: 094-446-5441
อีเมล์: burin@uservices-thailand.com