Activities

U-PARTY ( SARABURI )

กิจกรรมสันทนาการและอบรมหลักสูตรการสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มความสามัคคีและดึงความสามารถของหัวหน้างาน และทีมงาน ที่จะได้จับกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย

หลังจากจบกิจกรรมแล้ว ในตอนค่ำก็ยังมีกิจกรรมปาร์ตี้แฟนซีย้อนยุค ให้ชิงรางวัลชุดแต่งกาย ยอดเยี่ยมอีกด้วย ภายในคลังภาพจะได้รับชมภาพบางส่วนจากกิจกรรม

POWER OF UNITY

กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสาขา เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของทีมงาน และกิจกรรมการแข่งขันแฟนซีระหว่างสาขา

U-NEWYEAR (SARABURI)

การทำบุญประจำปีของบริษัท ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล

โครงการเก็บขยะ ( U-Rayong )

โครงการเก็บขยะ เพื่อคืนความสวยงามสู่ธรรมชาติ