Motor Mechanical

AC MOTOR

บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ทุกประเภท ทุกขนาด ทั้งมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก (Squirrel Cage Rotor) สลิปริงมอเตอร์ (Slip-Ring Motor) และ ซิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor) รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆของมอเตอร์ที่ทำการซ่อม ทั้งมอเตอร์แรงดันต่ำ (< 1000 โวลท์)และมอเตอร์แรงดันสูง ถึง 13.2 กิโลโวลท์ บริษัทสามารถผลิตขดลวดได้ทั้งที่ใช้ระบบ Vacuum Pressure Impregnation (VPI) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 4.2 x 7.5 เมตร และระบบ Hot Press ขนาดความยาวคอล์ยได้ถึง 6 เมตร วัสดุที่ใช้ทั้งหมดของระบบฉนวนรวมทั้งเรซิ่นเป็นระบบ Class H ซึ่งกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สามารถมั่นใจได้ว่าคอล์ยที่ผลิตจะปราศจากช่องว่าง (100% Void free )

IMG_3482

DC MOTOR

ในปัจจุบัน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะมีการใช้งานที่น้อยลง อาจเนื่องมาจากราคาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่อนข้างสูง แต่ในอุตสาหกรรมหนักหลายประเภทก็ยังจำเป็นต้องใช้งานอยู่ เช่นอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมกระดาษ ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจากข้อเด่นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงคือให้แรงบิดเริ่มต้นสูงและการควบคุมความเร็วทำได้ง่าย บริษัทมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ได้ทุกขนาด รวมถึงการสร้างคอมมิวเตอร์ขึ้นใหม่พร้อมระบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน (Seasoning Test) เพื่อให้ความมั่นใจในการใช้งาน ตลอดจนมีระบบการทดสอบโดยต่อโหลดใช้งานได้เต็มกำลัง (Full Load) ถึง 500 กิโลวัตต์

Ex-MOTOR

ในโรงงานเคมี โรงกลั่นน้ำมันเป็นพื้นที่ที่อากาศมักมีส่วนผสมของสารเคมี ก๊าช ไอระเหย นอกจากนี้ก๊าชหรือสารไวไฟในอากาศ ยังสามารถเกิดการระเบิดได้ ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้นจนถึงจุดวาบไฟ หากเกิดระเบิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง ดังนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะนำมาใช้ในพื้นที่อันตราย รวมไปถึงระบบขับเคลื่อน และเครื่องจักรกลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำ พัดลม คอมเพรสเซอร์ อื่นๆ ต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน ต้องหมุนตลอดเวลาจนอาจเกิดประกายไฟเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิด สร้างความเสียหายได้ดังนั้นการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าประเภทนี้ จึงจะเป็นมอเตอร์กันระเบิด ดังนั้นการซ่อมจะต้องมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูง จำเป็นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่แต่ละผู้ผลิตกำหนด เช่น IEC, UL เป็นต้น

{"wp_error":"cURL error 60: Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates"}