ศูนย์บริการ

U-SERVICES (สำนักงานใหญ่)
9/9 ซอยคีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
Tel :038 – 685-381, 038 – 685-507,
038-685-753
Fax : 038 – 685-949

U-SERVICES (สาขาที่ 00001)
155 หมู่ 10 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
Tel : 036 – 358-384 – 7
Fax : 036 – 358-388 – 9

UPB

U-SERVICES (สาขาที่ 00002)
229 หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
Tel : 037 – 218-989
Fax : 037 – 218-990

UCB400X300

U-SERVICES (สาขาที่ 00003)
88/4 หมู่ 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel : 038 – 352-564, 038 – 351-063
Fax : 038 – 352-563

U-SERVICES (สาขาที่ 00004)
96/8 หมู่ 6 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
Tel : 034-442-115-7
Fax : 034-442-118-9

USR400X300

U-SERVICES (สาขาที่ 00005)
43/9 หมู่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130
Tel : 077 – 310-660
Fax : 077 – 310-661

UKK400X300

U-SERVICES (สาขาที่ 00006)
139 หมู่ 21 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-423-925
Fax : 043-423-926